Politieke school

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). De politieke school gaat recht op het doel af en beschouwt strategievorming als een duidelijk proces waarbij beïnvloeding van belang is. Daarbij worden macht en politiek ingezet om een strategie te vormen die een bepaalde groep of bepaalde groepen vertegenwoordigt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen micropolitiek (de gang van zaken binnen de organisatie) en macropolitiek (het optreden van de organisatie als geheel naar buiten).