Pokerface

Onderhandelingstactiek waarbij een onderhandelaar geen enkele reactie geeft op de argumenten en feiten die de wederpartij inbrengt. De verbale en de non-verbale communicatie ontbreekt. Doel: onzeker maken van de wederpartij, zodat deze gaat praten en meer informatie geeft.