Platformvoorstel

Een voorstel dat als basis (platform) dient voor verdere uitwerking. Een onderhandelaar doet dit voorstel en vraagt aan de wederpartij dit op een zodanige manier aan te passen dat het voor de wederpartij acceptabel is. Zo worden de punten van overeenstemming en de knelpunten duidelijk zichtbaar.