Plateauplanning

Een manier om complexe veranderingen op te splitsen in beheersbare en haalbare deelprojecten of deelfasen. Bij elk van die deelprojecten wordt het model integrale veranderimpact (zie aldaar) gehanteerd. Na afronding van elk deelproject nemen we de dan ontstane situatie als startpunt voor het volgende deelproject. Stapsgewijs werken we toe naar de realisatie van de totale verandering.