Planningsschool

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Deze school is gebaseerd op een binnen de organisatie vastgelegd formeel proces. Gaat uit van bepaalde aanpak met bijbehorende planning: (1) het doen van een doelbepaling aan de hand van meetbare getallen; (2) het maken van een externe audit voor de situatie zoals die in de toekomst zal zijn; (3) het maken van een interne audit voor de aandachtspunten van de eigen organisatie; (4) evaluatie van de strategie met daarbij een sterke focus op de te behalen financiële doelstellingen; (5) uitvoering van de strategie, met gekoppeld hieraan diepgaande analyses en definiëren van allerlei subdoelstellingen.