Plannen van een onderhandeling

Bij het plannen van een onderhandeling, kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: op welke datum, tijd en locatie willen wij de onderhandeling voeren; wie nodigt de leverancier uit en hoe; kan de noodzaak zich voordoen om onze achterban te raadplegen, en zo ja: wanneer en hoe?