Piraterij

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; het nabootsen of volledig namaken van de producten van anderen.