Pie-growing

Door vrijwillige coördinatie in samenwerking met de andere partijen de keten als geheel optimaliseren. Hierdoor wordt de koek (lees: winst) als het ware groter, zodat alle partijen een groter stuk kunnen krijgen dan in de oorspronkelijke situatie. Zie ook pie-sharing.