Phantom bid

Als de inkopende organisatie die een e-reverse auction houdt, zelf een bod uitbrengt (om de leveranciers te prikkelen).