Persoonsgerichte cultuur

Organisatiecultuur waarbinnen de behoefte van de individuele medewerkers centraal staat. Zie ook organisatiecultuur.