Persoonlijke macht en vaardigheid (van een onderhandelaar)

Machtsbron. Persoonlijke macht en vaardigheid spelen een belangrijke rol tijdens de onderhandeling. Iemands persoonlijke macht en vaardigheid worden onder andere bepaald door diens verbondenheid met de doelstellingen van de onderhandeling en van zijn organisatie, de macht die voortvloeit uit zijn functie of titel en zijn onderhandelingsvaardigheden.