Persoonlijke macht (algemeen)

Macht die persoonsgebonden is en niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Hieronder vallen de machtsbronnen referentiemacht en deskundigheidsmacht (zie aldaar).