Personen

Natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen (instellingen) als dragers van rechten en plichten.