Personele structuur

De personele structuur beschrijft de personele bezetting van functies, bijvoorbeeld: hoeveel tactische inkopers heb ik waar nodig? Het geheel van de functies is meestal onderdeel van een binnen de organisatie formeel bekrachtigd functiehuis (zie aldaar); de functies hebben een arbeidsrechtelijke status.