Personeelsgroep

Mintzberg stelt dat iedere organisatie in principe vijf groepen van medewerkers kent: strategisch management, middenmanagement, operationele kern (= uitvoerend personeel), technostructuur en ondersteunend personeel. Elk van deze groepen medewerkers kan een organisatie domineren. De vraag welk element in een organisatie dominant is, bepaalt de structuurtype van een organisatie. Zie ook dominante coalities en configuraties.