Peer review

Term die afkomstig is uit de academische gemeenschap, en die tegenwoordig gebruikt wordt voor vele vormen van intercollegiale consultatie (zie aldaar).