Partnerschap; partnership

Een doorlopende relatie tussen twee organisaties met wederzijds commitment voor een (on)bepaalde periode met de daarbij behorende wederzijdse deling van informatie, risico en voordelen binnen de relatie.