Partneranalyse

Andere term voor geschiktheidsanalyse. Zie aldaar.