Partijafspraak

Datgene wat de contractpartijen onderling zijn overeengekomen.