Partij-autonomie

Vrijheid van partijen aan een overeenkomst die inhoud te geven die ze verkiezen, zolang die inhoud maar niet in strijd is met dwingende wetsbepalingen, de openbare orde en de goede zeden.