Participatieve vorm

Een vorm van publiek private samenwerking (PPS). Bij deze vorm heeft de overheid een financieel belang. Zie ook publiek private samenwerking.