Parate executie

Als de rechthebbende zonder tussenkomst van de rechter het verhypothekeerde of verpande goed (bijvoorbeeld een huis respectievelijk een auto) in het openbaar kan verkopen. Zie ook hypotheekrecht en pandrecht.