Paraplumerk

Andere term voor collectief fabrikantenmerk. Zie aldaar.