Parallellisatie

Onder één dak samenbrengen van producten die zich in verschillende bedrijfskolommen bevinden. Zie ook assortimentsstrategie, bedrijfskolom en specialisatie.