Parafraseren

In het kort in eigen woorden weergeven wat het belangrijkste is van hetgeen de gesprekspartner heeft gezegd.