Pandrecht

Een beperkt recht op niet-registergoederen om een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers op die goederen te verhalen.