Overmacht

Tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van de debiteur en die ook niet voor zijn risico komt. Verouderde maar nog steeds gebruikte term voor niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Ook wel force majeur genoemd.