Overeenkomst

Meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. Niet juridisch geformuleerd, betekent dit dat een overeenkomst een afspraak is tussen partijen die (rechtens) afdwingbaar is. Zie ook totstandkoming van een overeenkomst.