Overdracht

Handeling om de eigendomsoverdracht van een goed te bewerkstelligen.