Outsourcing

Het uitbesteden van een of meer bedrijfsactiviteiten. Als een bedrijf zijn interne middelen niet wenst te gebruiken voor bepaalde activiteiten, dan kan het een externe organisatie contracteren dat in die activiteiten gespecialiseerd is, om deze activiteiten te laten uitvoeren.