Outside in benadering

Het vijfkrachtenmodel van Porter (zie aldaar) is een voorbeeld van een outside in benadering. Hierbij wordt van buiten de organisatie naar binnen gekeken bij het vaststellen van de organisatiestrategie.