Outranking methode

Gedeeltelijk compensatorische offertevergelijkingstechniek. Deze methode is in feite het kwantitatief maken van argumenten die pleiten voor of tegen een bepaalde offerte. Deze argumenten worden weergegeven door het invullen van het gewicht van het criterium in de voorkeurmatrix, indien de betreffende offerte op dat criterium beter is dan een andere offerte. De totale kracht van de argumenten ‘voor’ bestaat uit de som van de gewichten waarop goed werd gescoord en de totale kracht van de argumenten ‘tegen’ bestaat uit de som van de gewichten van de criteria waarop niet goed werd gescoord. Op basis van de totale krachten ‘voor en tegen’ wordt vervolgens de ranking gemaakt.