Organisationeel leren

Een gebeurtenis waarin nieuwe betekenissen en visies op de werkelijkheid worden gemaakt. Voor het op gang brengen van leerprocessen is het nodig om een dialoog te starten over de perspectieven die de leden van de organisatie hanteren. We kunnen een onderscheid maken tussen eersteordeleren en tweedeordeleren. Zie aldaar.