Organisatiestructuur

De manier waarop het totaal aan taken binnen een organisatie is opgesplitst in deeltaken, in combinatie met de mechanismen die worden gehanteerd om de taken onderling te coördineren.