Organisatiestrategie volgens Treacy en Wiersema

De organisatiestrategie geeft richting aan de manier waarop de doelen van een onderneming bereikt moeten gaan worden en beïnvloedt de strategie en het uiteindelijke gedrag van de inkoopfunctie. Treacy en Wiersema onderscheiden drie strategische keuzes: productleiderschap (‘het beste product’), kostenleiderschap (‘de beste totale kosten’) en klantenpartnerschap (‘de beste totaaloplossing’). Zie ook de afzonderlijke strategische keuzes.