Organisatiecultuur

Bij een cultuur gaat het om gemeenschappelijke waarden, normen en hiervan afgeleid gedrag. Daarmee heeft cultuur uitdrukkelijk een belangrijk effect op het functioneren van de organisatie. Een cultuur is niet onveranderlijk, maar toch behoorlijk stabiel. Een cultuur wordt altijd gedragen door mensen, en veel mensen hebben een emotionele binding met hun (organisatie)cultuur. Een bekend hulpmiddel om naar organisatieculturen te kijken, is de indeling in de typen machtscultuur, rolcultuur, taakcultuur en persoonsgerichte cultuur. Zie ook de afzonderlijke typen.