Ordes van veranderen

Begrip bij verandermanagement. Niet elke verandering heeft dezelfde impact op de organisatie. Caluwé en Vermaak onderscheiden drie ordes van veranderen: eerste-, tweede- en derdeordeveranderingen. Zie het schema.