Ordersplitsing

In sommige situaties kan men ervoor kiezen de opdracht op te splitsen door deze bij twee of meer leveranciers te plaatsen.