Orderbewaking

Controleren door de operationele inkoper dat de leverancier de gemaakte afspraken nakomt.