Optiecontract

Overeenkomst waarin, naast de bepalingen die van toepassing zullen zijn op erop volgende overeenkomsten, in elk geval ook een aanbod is opgenomen voor het sluiten van een of meer volgovereenkomsten.