Opslingereffect

Effect dat ontstaat door een opeenstapeling van voorraden in de keten bij gebrek aan inzicht in voorraden in de keten.