Opslagpercentage

Bij gebruikmaking van de opslagmethode voor de kostprijsberekening: het percentage dat men gebruikt om de indirecte kosten toe te rekenen aan de producten.