Opslagmethode

Een verbijzonderingsmethode waarbij de indirecte kosten door middel van opslagpercentages op de directe kosten aan de producten worden doorberekend. Onderscheid wordt gemaakt naar de enkelvoudige opslagmethode en de verfijnde opslagmethode. Zie aldaar en zie ook verbijzonderingsmethode.