Opschortingsrecht

Het uitstellen van het voldoen aan een opeisbare verplichting.