Opschortende voorwaarde

Een voorwaarde die de prestatieplicht uitstelt. Een voorwaarde is een toekomstige onzekere gebeurtenis.