Openbare procedure met voorselectie

Vorm van nationaal openbaar besteden. Bij de openbare procedure met voorselectie worden alleen die leveranciers uitgenodigd die voldoen aan de selectiecriteria die in de algemene bekendmaking zijn genoemd om een offerte uit te brengen. Zie ook openbaar aanbesteden, openbare procedure zonder voorselectie.