Open norm

Een norm die moet worden ingevuld aan de hand van een concrete situatie, ter beoordeling of clausules in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Zie ook gesloten norm.