Open boek methode

Een methode voor analyse en kostenanalyse. Bij deze methode geeft de leverancier de inkopende partij inzicht in de calculatie om zo gezamenlijk hoge kosten te identificeren en naar mogelijkheden voor reductie van deze kosten te zoeken. De open boek methode is slechts mogelijk indien zowel de leverancier als de eigen organisatie zich echt willen inzetten voor kostenreductie en de relatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van vertrouwen.