Opdracht

Overeenkomst waarbij een opdrachtnemer zich jegens een opdrachtgever verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, of het (laten) vervoeren van personen of zaken.