Oorzaak-gevolgschema

Manier om inzicht te verwerven in kernoorzaken achter gesignaleerde symptomen van een probleemstelling. We doorlopen de volgende stappen: (1) verzamel zoveel mogelijk feitenmateriaal; (2) verzamel een klein groepje medewerkers met voldoende kennis van de betrokken materie; (3) stel een lijst op van maximaal tien negatieve verschijnselen rond het beschouwde probleem; (4) onderwerp gezamenlijk elk verschijnsel aan een kritische beschouwing en formuleer elk van de negatieve verschijnselen zo precies mogelijk; (5) probeer tenslotte om deze tien opnieuw geformuleerde negatieve verschijnselen met elkaar in een oorzaak-gevolgverband te brengen. Als we deze verbanden schematisch weergeven, ontstaat het oorzaak-gevolgschema.